Het gebouw van het Joke Smit College

In 1926 werd het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes geopend, waarmee het voorgezet openbaar onderwijs in Amsterdam voorzag in de groeiende behoefte om meisjes toegang tot de universiteit te geven. Architect was waarschijnlijk de hoofdarchitect van Publieke Werken, Nicolaas Lansdorp, bijgestaan door Bernard Lubbers. Het gebouw aan de Reijnier Vinkeleskade - in het plan Zuid van Berlage - is tot op de dag van vandaag een van de mooist bewaarde voorbeelden van een schoolgebouw in de stijl van de Amsterdamse School. Aan de buitengevel werd beeldhouwwerk van Hildo Krop (1884-1970) geplaatst.

Gebruik van het gebouw

Nadat het Meisjeslyceum door fusies en mammoetwet was opgegaan in de Gerrit van der Veen Scholengemeenschap, kwam in 1984 het ‘Joke Smit’ in het gebouw, toen nog Amsterdamse Dag-Avondschool voor Volwassenen geheten. Met de naam van Joke Smit (1933-1981) is de school weer terug bij de emancipatiegedachte voor de vrouw. Niet voor meisjes uit Amsterdam-Zuid, maar nu voor vrouwen die door huwelijk en moederschap hun opleiding staakten en alsnog een diploma willen halen. In de jaren negentig verdwijnt ook deze doelgroep. Heden biedt het Joke Smit College voor leerlingen boven achttien jaar een onmisbare aanvulling op het reguliere voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam. Gezakten kunnen hier met deeltijdstudie toch hun diploma halen, men kan deficiënte vakken bijspijkeren en ‘stapelen’, bijvoorbeeld een gediplomeerd havist komt naar het Joke Smit College om een vwo-diploma te halen.Tekst (en vragen): Dicky van der Zalm - website: Hans Drieman en Peter van Leeuwen

klik hier voor een vergroting
Joke Smit College - Reijnier Vinkeleskade 62 - 1071 SX Amsterdam